Events

Events ...


Základní cena
První hodina focení + základní editace 1380 CZK
Druhá a další hodiny obvykle 380-550 CZK/hodina
Vždy je ale potřeba sdělit celkovou představu na jejímž základě bude vytvořena konkrétní cenová nabídka
Celková představa, ne jen cenová je vždy potřeba individuálně domluvit, neváhejte nás kontaktovat